Thỏa thuận Điều khoản và Điều kiện
Điều khoản sử dụng
Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này trước khi bắt đầu tham gia sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên website https://powerblock.fxce.com của chúng tôi. Chúng tôi có thể thay đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào vì những lý do sau đây mà chúng tôi cho rằng:
 • Thay đổi sẽ làm cho các điều khoản và điều kiện dễ hiểu hơn; hoặc
 • Sự thay đổi sẽ không gây bất lợi cho Khách hàng.
Bao gồm:
 • Sự ra đời của một sản phẩm hoặc dịch vụ mới; hoặc
 • Việc thay thế một sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có bằng một sản phẩm hoặc dịch vụ mới; hoặc
 • Việc thu hồi một sản phẩm hoặc dịch vụ đã trở nên lỗi thời, hoặc không còn được sử dụng rộng rãi, hoặc không được Khách hàng sử dụng vào bất kỳ thời điểm nào trong năm trước hoặc nó đã trở nên rất đắt đối với Chúng tôi.
Những thay đổi như vậy sẽ được thực hiện trên trang web và Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra các bản cập nhật thường xuyên.
Chính sách Quyền riêng tư
Tất cả các tài liệu thông tin thu thập được được Chúng tôi lưu giữ một cách an toàn nhất. Chúng tôi xem một trong những ưu tiên hàng đầu của mình là quyền riêng tư và tính toàn vẹn thông tin cá nhân của Khách hàng, cũng như dành sự quan tâm tối đa để giữ cho những thông tin nói trên được lưu trữ an toàn, sử dụng một cách thích hợp và chỉ khi được sự cho phép của khách hàng. Bất kỳ và tất cả thông tin nhận được từ Khách hàng đều được xử lý cẩn trọng và ở mức độ bảo mật cao nhất.
Chúng tôi kết hợp các quy tắc nghiêm ngặt và các quy trình cụ thể để đảm bảo cho Khách hàng của mình mức độ bảo mật tối đa có thể đạt được khi xử lý thông tin cá nhân.
Miễn trừ trách nhiệm
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại hoặc chi phí hoặc tổn thất nào mà Khách hàng phải gánh chịu liên quan đến, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ nhưng không giới hạn trong các trường hợp / trường hợp sau:
 • Bất kỳ lỗi hoặc thất bại hoặc gián đoạn hoặc ngắt kết nối trong hoạt động của trang web, hoặc bất kỳ sự cố kỹ thuật, lỗi hệ thống và trục trặc, lỗi đường truyền liên lạc, thiết bị hoặc sự cố phần mềm, các vấn đề về truy cập hệ thống, các vấn đề về dung lượng hệ thống, nhu cầu về lưu lượng truy cập internet cao, vi phạm bảo mật và truy cập trái phép cũng như các sự cố và lỗi máy tính tương tự khác;
 • Chúng tôi có quyền không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận do Sự kiện Bất khả kháng hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài tầm kiểm soát của Chúng tôi;
 • Các hành vi, thiếu sót hoặc sơ suất của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Bất kỳ người nào có được Dữ liệu Truy cập của Khách hàng mà Chúng tôi đã cấp cho Khách hàng trước khi Khách hàng báo cáo với Chúng tôi về việc sử dụng sai Dữ liệu Truy cập của mình;
 • Những người thứ ba không được phép có quyền truy cập vào thông tin, bao gồm cả các địa chỉ điện tử, thông tin liên lạc điện tử, dữ liệu cá nhân và Dữ liệu truy cập khi các thông tin trên được truyền giữa các Bên hoặc bất kỳ bên nào khác, sử dụng internet hoặc các phương tiện liên lạc mạng khác, bưu điện, điện thoại, hoặc bất kỳ phương tiện điện tử nào khác;
 • Bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào (bao gồm cả sơ suất và gian lận) của Khách hàng và / hoặc Người được ủy quyền của họ.
Chúng tôi sẽ không vi phạm Thỏa thuận này và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Khách hàng phải chịu do bất kỳ sự thất bại toàn bộ hoặc một phần, gián đoạn hoặc chậm trễ trong việc thực hiện Thỏa thuận này bởi bất kỳ sự kiện hỏa hoạn, chiến tranh, dân sự, náo động, tranh chấp lao động, hành động của chính phủ, cơ quan chính phủ hoặc quốc gia, lỗi của bất kỳ hệ thống xử lý máy tính nào, bất kỳ sự cố hoặc lỗi truyền nào khác trong các phương tiện liên lạc giữa Chúng tôi và Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bất kỳ lý do nào khác (cho dù có hoặc không giống với bất kỳ lý do nào ở trên) ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi (“Sự kiện bất khả kháng”).
Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Chúng tôi có thể theo ý kiến hợp lý của mình, xác định rằng Sự kiện Bất khả kháng đang tồn tại hoặc sắp xảy ra (tùy từng trường hợp) và Chúng tôi sẽ thông báo cho Khách hàng ngay khi có thể xác định.
Nếu Chúng tôi xác định rằng Sự kiện Bất khả kháng đang tồn tại hoặc sắp xảy ra thì Chúng tôi có thể (không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác theo Thỏa thuận này và theo quyết định riêng của mình) thực hiện hành động mà Chúng tôi cho là cần thiết hoặc phù hợp trong các trường hợp và cả Chúng tôi, cũng như bất kỳ giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý hoặc cố vấn nào của Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thất bại, cản trở hoặc chậm trễ nào trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này hoặc thực hiện hoặc bỏ qua bất kỳ hành động nào theo điều này.
FXCE LLC là một công ty dịch vụ tài chính ở Saint Vincent và Grenadines theo Đạo luật Tập đoàn Kinh doanh, với giấy phép đăng ký số 357 LLC 2020.

Cảnh Báo Rủi Ro Chung:
Giao dịch các công cụ tài chính có đòn bẩy như ngoại hối, hàng hóa, chỉ số, và các sản phẩm khác ẩn chứa rủi ro. Bạn có thể mất một phần hoặc tất cả khoản đầu tư ban đầu của mình. Điều này có thể không phù hợp với nhiều nhà đầu tư. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro, cân nhắc mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và sở thích của mình. Bạn nên cẩn thận quản lý rủi ro của bạn và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết. Điều quan trọng là bạn cần xem xét Thỏa thuận khách hàng và Chính sách bảo mật trước khi quyết định sử dụng bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi.

Tuyên bố miễn trừ
Trước khi quyết định tham gia vào thị trường Forex, bạn nên xem xét cẩn thận mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khẩu vị rủi ro của mình. Quan trọng nhất, đừng đầu tư số tiền mà bạn không thể để mất.

Có rủi ro đáng kể trong bất kỳ giao dịch ngoại hối bao gồm nhưng không giới hạn: đòn bẩy, uy tín tín dụng, quy định hạn chế và biến động thị trường có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá cả hoặc tính thanh khoản của một cặp tiền tệ hoặc giá trị tiền tệ.

Có những rủi ro liên quan đến việc sử dụng hệ thống giao dịch dựa trên Internet bao gồm, nhưng không giới hạn, lỗi phần cứng, phần mềm và kết nối Internet. Bất kỳ ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc thông tin khác có trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. FXCE không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. FXCE đã thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo tính chính xác của thông tin trên trang web. Nội dung trên trang web này có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Trong mọi trường hợp, FXCE sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào toàn bộ hoặc một phần gây ra, do hoặc liên quan đến bất kỳ giao dịch nào liên quan đến sản phẩm phái sinh, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt, do hậu quả hoặc ngẫu nhiên.

Các khu vực bị hạn chế: FXCE không cung cấp dịch vụ cho cư dân của một số quốc gia nhất định, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel và Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Xem thêm